ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 14/16 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ – ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ, ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИ ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Скопје, 26 Октомври 2016

Тендерска документација

ФОРМАТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

РОП уписник

620 total views, no views today

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 3/15 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ И ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

Скопје, 14 Мај 2015

Отворена постапка за папки, пликови и уписници 2015 ( ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА)

ПРИЛОГ 1.1 -1 Потреби од табаци за уписници

ПРИЛОГ 1.1.- 2 Потреби од табаци за статистички прегледи, папки за предмети и пликови

ПРИЛОГ 2 ФОРМАТИ НА ДОКУМЕНТИТЕ

659 total views, no views today

Отворена постапка за тоги 2014

Скопје, 09 Октомври 2014

Отворена постапка за тоги 2014

623 total views, no views today

Јавна покана за учество во технички дијалог за набавка на софтвер за сметководствено – финансиско работење

Скопје, 22 Септември 2014

Јавна покана за технички дијалог

1,449 total views, no views today