ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 14/16 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ – ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ, ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИ ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Скопје, 26 Октомври 2016

Тендерска документација

ФОРМАТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

РОП уписник

576 total views, no views today

ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 3/15 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ И ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

Скопје, 14 Мај 2015

Отворена постапка за папки, пликови и уписници 2015 ( ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТАПКА КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА)

ПРИЛОГ 1.1 -1 Потреби од табаци за уписници

ПРИЛОГ 1.1.- 2 Потреби од табаци за статистички прегледи, папки за предмети и пликови

ПРИЛОГ 2 ФОРМАТИ НА ДОКУМЕНТИТЕ

621 total views, no views today

Отворена постапка за тоги 2014

Скопје, 09 Октомври 2014

Отворена постапка за тоги 2014

583 total views, 1 views today

Јавна покана за учество во технички дијалог за набавка на софтвер за сметководствено – финансиско работење

Скопје, 22 Септември 2014

Јавна покана за технички дијалог

1,393 total views, no views today