Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Штип

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Штип

77 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Тетово

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Тетово

Даночен биланс ОЈО Тетово

Извод ос промет на сметка

Приходи и расходи ОЈО Тетово

Приходи по дејности ОЈО Тетово

Посебни податоци ОЈО Тетово

Решение за извршена промена кај деловните субјекти

Допис до ЈОРМ

Допис до ЦР

Изјава ОЈО Тетово

85 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Струмица

Скопје, 03 Јануари 2018

Приходи и расходи 2016 ОЈО Струмица

Приходи по дејности ОЈО Струмица

Биланс на состојба ОЈО Струмица

Посебни податоци ОЈО Струмица

73 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Струга

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 г на ОЈО Струга

56 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Скопје

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Скопје

Посебни податоци ОЈО Скопје

Приходи и расходи ОЈО Скопје

Приходи по дејности ОЈО Скопје

Изјава ОЈО Скопје

127 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Свети Николе

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба 2016 година ОЈО Свети Николе

Даночен биланс 2016 година ОЈО Свети Николе

Посебни податоци 2016 ОЈО Свети Николе

Приходи и расходи ОЈО Свети Николе

Структура на приходи по дејности ОЈО Свети Николе

62 total views, 2 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Ресен

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Ресен

57 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Радовиш

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба

Даночен биланс

Посебни податоци

Pприходи и расходи

Структура на приходи

52 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Прилеп

Скопје, 03 Јануари 2018

ЗАВРШНА СМЕТКА за 2016 година ОЈО Прилеп

65 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Охрид

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи

Даночен биланс

Посебни податоци

Достава на годишна сметка 2016

Изјава

64 total views, 1 views today

Next Page »