Финансиски извештај за 2017 година на Основното јавно обвинителство – Берово

Скопје, 23 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ОЈО Берово

234 total views, 2 views today

Финансиски извештај за 2017 година на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Скопје, 23 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ОЈО ГОКК

176 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство – Штип

Скопје, 23 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ВЈО Штип

260 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Скопје

Скопје, 23 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ВЈО Скопје 

265 total views, 2 views today

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Гостивар

Скопје, 23 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ВЈО Гостивар

223 total views, no views today

Финансиски извештај за 2017 година на Вишото јавно обвинителство Битола

Скопје, 22 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ВЈО Битола

247 total views, 2 views today

Финансиски извештај за 2017 година на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија

Скопје, 22 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ЈОРМ

 

397 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Штип

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Штип

303 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Тетово

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Тетово

Даночен биланс ОЈО Тетово

Извод ос промет на сметка

Приходи и расходи ОЈО Тетово

Приходи по дејности ОЈО Тетово

Посебни податоци ОЈО Тетово

Решение за извршена промена кај деловните субјекти

Допис до ЈОРМ

Допис до ЦР

Изјава ОЈО Тетово

389 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Струмица

Скопје, 03 Јануари 2018

Приходи и расходи 2016 ОЈО Струмица

Приходи по дејности ОЈО Струмица

Биланс на состојба ОЈО Струмица

Посебни податоци ОЈО Струмица

359 total views, no views today

Next Page »