Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Куманово

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Куманово

61 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Крива Паланка

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Крива Паланка

42 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Кочани

Скопје, 03 Јануари 2018

OJO Кочани 2016 завршна сметка

45 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Кичево

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка ОЈО Кичево

53 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Кавадарци

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба 2016 година ОЈО Кавадарци

Биланс на приходи и расходи 2016 година ОЈО Кавадарци

Посебни податоци 2016 година ОЈО Кавадарци

Структура СПД 2016 година 

67 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Дебар

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Дебар

Даночен биланс ОЈО Дебар

Посебни податоци ОЈО Дебар

Приходи и расходи ОЈО Дебар

Приходи по дејности ОЈО Дебар

44 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Гостивар

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Гостивар

50 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Гевгелија

Скопје, 03 Јануари 2018

СПД

Посебни податоци

Биланс на состојба

Биланс на приходи и расходи

44 total views, 1 views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Велес

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Велес

77 total views, no views today

Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Битола

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година ОЈО Битола

58 total views, no views today

« Previous PageNext Page »