Закон за јавнообвинителска служба

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.62 од 20.04.2015 

Изменувања и дополнувања на Законот за јавнообвинителска служба:

„Службен весник на РМ“ бр. 231 од 31.12.2015

„Службен весник на РМ“ бр. 11 од 25.01.2016

1,401 total views, 1 views today