Закон за платите на јавните обвинители

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.153_од 23.12.2009

Изменувања и дополнувања на Законот за платите на јавните обвинители:

„Службен весник на РМ“ бр.67 од 14.05.2010

„Службен весник на РМ“ бр.231 од 31.12.2015

834 total views, 1 views today