ОТВОРЕНА ПОСТАПКА БР. 14/16 ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА НА СТОКИ – ПЕЧАТЕНИ ПАПКИ, ПЕЧАТЕНИ ПЛИКОВИ, ПЕЧАТЕНИ ТАБАЦИ ЗА УПИСНИЦИ, ПЕЧАТЕНИ ЛИСТОВИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ И ДРУГИ ПЕЧАТЕНИ МАТЕРИЈАЛИ

Скопје, 26 Октомври 2016

Тендерска документација

ФОРМАТ НА ДОКУМЕНТИТЕ

РОП уписник

601 total views, 3 views today