Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Дебар

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба ОЈО Дебар

Даночен биланс ОЈО Дебар

Посебни податоци ОЈО Дебар

Приходи и расходи ОЈО Дебар

Приходи по дејности ОЈО Дебар

238 total views, 1 views today