Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Охрид

Скопје, 03 Јануари 2018

Биланс на состојба

Приходи и расходи

Структура на приходи

Даночен биланс

Посебни податоци

Достава на годишна сметка 2016

Изјава

227 total views, 1 views today