Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Прилеп

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 година на ОЈО Прилеп

295 total views, 1 views today