Финансиски извештај за 2016 година на Основното јавно обвинителство – Струга

Скопје, 03 Јануари 2018

Завршна сметка за 2016 г на ОЈО Струга

55 total views, 1 views today