Законски одредби за одредување на платата на јавните обвинители и на јавнообвинителските службеници

Скопје, 24 Јануари 2018

ПЛАТА НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ

ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ НА ПЛАТА НА ЈАВНООБВИНИТЕЛСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

316 total views, 1 views today