Финансиски извештај за 2017 година на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија

Скопје, 22 Март 2018

Завршна сметка за 2017 година на ЈОРМ

 

472 total views, 2 views today