ОСНОВНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Основно јавно обвинителство – Битола

Основно јавно обвинителство – Берово             

Основно јавно обвинителство – Велес                

Основно јавно обвинителство – Гевгелија      

Основно јавно обвинителство – Гостивар

Основно јавно обвинителство -  Дебар

Основно јавно обвинителство -  Делчево

Основно јавно обвинителство -  Кавадарци 

Основно јавно обвинителство –  Кичево

Основно јавно обвинителство –  Крива Паланка         

Основно јавно обвинителство –  Кочани

Основно јавно обвинителство –  Куманово

Основно јавно обвинителство – Охрид

Основно јавно обвинителство –  Прилеп

Основно јавно обвинителство –  Радовиш

Основно јавно обвинителство –  Ресен

Основно јавно обвинителство –  Свети Николе

Основно јавно обвинителство –  Скопје

Основно јавно обвинителство – Струга

Основно јавно обвинителство –  Струмица

Основно јавно обвинителство – Тетово

Основно јавно обвинителство –  Штип

17,222 total views, 77 views today