ОСНОВНИ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

Основно јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Основно јавно обвинителство Битола

Основно јавно обвинителство Берово             

Основно јавно обвинителство Велес                

Основно јавно обвинителство Гевгелија      

Основно јавно обвинителство Гостивар

Основно јавно обвинителство Дебар

Основно јавно обвинителство Делчево

Основно јавно обвинителство Кавадарци 

Основно јавно обвинителство Кичево

Основно јавно обвинителство Крива Паланка         

Основно јавно обвинителство Кочани

Основно јавно обвинителство Куманово

Основно јавно обвинителство Охрид

Основно јавно обвинителство Прилеп

Основно јавно обвинителство Радовиш

Основно јавно обвинителство Ресен

Основно јавно обвинителство Свети Николе

Основно јавно обвинителство Скопје

Основно јавно обвинителство Струга

Основно јавно обвинителство Струмица

Основно јавно обвинителство Тетово

Основно јавно обвинителство Штип

25,443 total views, 43 views today