ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Република Северна Македонија

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

Кеј Димитар Влахов бб

 1000 Скопје,

тел. + 389 (02) 3298-288

факс. + 389 (02) 3219-881

Електронска пошта:  jorm@jorm.org.mk

Контакт лице за слободен пристап до информации од јавен карактер за јавно обвинителство:

Валентина Ристовска

 

Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство

Завршна сметка за 2017 година на Јавното обвинителство

33,297 total views, 83 views today