ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија

Јавно обвинителство на Република Македонија

Кеј Димитар Влахов бб

 1000 Скопје,

тел. + 389 (02) 3298-288

факс. + 389 (02) 3219-881

Електронска пошта:  jorm@jorm.org.mk

Контакт лице за слободен пристап до информации од јавен карактер за јавно обвинителство:

Валентина Ристовска

 

Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство на Република Македонија

Завршна сметка за 2017 година на Јавното обвинителство на Република Македонија 

30,024 total views, 41 views today