ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Република Македонија

Јавно обвинителство на Република Македонија

Кеј Димитар Влахов бб

 1000 Скопје,

тел.+389  (02)3298 -288

факс.+389  (02)3219 – 881

Електронска пошта: jorm@jorm.org.mk

Контакт лице за слободен пристап до информации од јавен карактер за јавното обвинителство:

Валентина Ристовска

 

Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство на Република Македонија

18,857 total views, 10 views today