ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Република Северна Македонија

Јавно обвинителство на Република Северна Македонија

Кеј Димитар Влахов бб

 1000 Скопје,

тел. + 389 (02) 3298-288

факс. + 389 (02) 3219-881

Електронска пошта:  jorm@jorm.org.mk

Контакт лице за слободен пристап до информации од јавен карактер за јавно обвинителство:

Валентина Ристовска

Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за 2018 година

Завршна сметка за 2017 година на Јавното обвинителство

Финансиски извештај за 2016 година на Јавното обвинителство

40,942 total views, 40 views today