Огласи

Јавен оглас 6/2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КАНДИДАТИТЕ за спроведување испит

Листа на неуредни кандидати за ОЈО на подрачје на ВЈО Штип и ВЈО Битола 6 – 2021

Листа на административна селекција и бодирање на ОЈО и ВЈО Штип и Битола од јавен оглас 6-2021 со корекција

Листа на неуредни кандидати за ОЈО на подрачје на ВЈО Скопје и ВЈО Гостивар 6 – 2021 со корекција

Листа на административна селекција и бодирање на ОЈО и ВЈО Скопје и Гостивар од јавен оглас 6-2021 со корекција

Прашања за сите од ниска сложеност од Закон за јавнообвинителска служба

Прашања за сите од средна сложеност од Закон за јавно обвинителство

стручни прашањa за правници

стручни прашања за архивар , приемник – експедитор

стручни прашања за доставувач

стручни прашања за записничар 2 категорија

стручни прашања за економисти

стручни прашања за уписничар

стручни прашања за информатичар, мрежа и одржување

Соопштение за постапка за селекција и извор на материјали за учење

ОБЈАВА НА ЈАВЕН ОГЛАС 6/2021

ОГЛАС 6/2021 – ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКА