Огласи, Соопштенија

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Република Северна Македонија, Сојузна Република Германија и Република Хрватска, претставена од Јавното обвинителство, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Министерството за правда на Република Хрватска.

Проектот бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant) во времетраење од скоро една година (до 31.12.2021), почнувајќи од јануари 2021 година. Асистентот на РТА ќе биде вработен со полно работно време и стациониран во Скопје.

MK 16 IPA JH 02 18 – RTA A_MK 001

MK 16 IPA JH 02 18 – RTA A_ENG 001

MK 16 IPA JH 02 18 – RTA A_AL 001