Огласи, Соопштенија

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Република Северна Македонија, Сојузна Република Германија и Република Хрватска, претставена од Јавното обвинителство, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Министерството за правда на Република Хрватска.

Проектот бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant) за период од скоро една година (до 31.12.2021), почнувајќи од јануари 2021 година. Помошникот на РТА ќе биде вработен со полно работно време и стациониран во Скопје.

MK 16 IPA JH 02 18 – RTA LA_ MK – 002

MK 16 IPA JH 02 18 – RTA LA _AL – 002 (1)

MK 16 IPA JH 02 18 – RTA LA _ENG – 002 (1)