kontakti

kontakti

Republika e Maqedonisë së Veriut
Prokuroria Publike e Republikës së Maqedonisë së Veriut

Kej Dimitar Vllahov pn
1000 Shkup

tel.+389 (02)3298 -288

faks.+389 (02)3219 – 881

E-mail-i: jorm@jorm.org.mk

Shërbimi për marrëdhënie me publikun:  press@jorm.mk

Personi zyrtar për ndërmjetësim në informatat me karakter publik:
Valentina Risteska

Zyrtare për mbrojtjen e të dhënave personale
Biljana Arsovska