Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit

Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit

Prokuroria Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit, nga Njësia për ndjekjen e autorëve të veprave penale nga fusha e krimit të organizuar dhe korrupsionit pranë Prokurorisë Publike të Republikës së Maqedonisë së Veriut u themelua në vitin 2004, ndërsa në vitin 2007 u shndërrua në prokurori të posaçme për procedimin e lëndëve që kanë të bëjnë me krimin e organizuar dhe korrupsionin në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Selia e Prokurorisë Themelore Publike për Ndjekjen e Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit është në Shkup. Për punën e saj është përgjegjëse para Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili e mbikëqyr punën e kësaj prokurorie, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Valentina Bislimovska

Verica Berzhecka Krsteva

Engjelushe Kadriu Leshi

Ivana Trajcheva

Katerina Kolarevic

Lile Stefanova

Marija Gjorgeva

Milica Gavrilova

Natasha Pop Trajkova

Olivera Proeska

Suzana Mircheska Kuzmanovska

Trajche Pelivanov

Maja Koneska

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Kërste Misirkov p.n., 1000 Shkup

Telefoni: +389   02 32 19 850

Faksi: +389   02 32 19 866