STEVAN PAVLESKI

STEVAN PAVLESKI

pavleskiKa lindur në vitin 1949 në fshatin Dolnenci – Demir Hisar. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin në 1972.

Në 1976 u emërua Zëvendës i Prokurorit Themelor Publik në Shkup, ndërsa në vitin 1984 u emërua Zëvendës-Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut në Shkup. Ka qenë Nënsekretar i Shërbimit të Sigurimit të Shtetit në Ministrinë për Punë të Brendshme. Në vitin 1991 u emërua Zëvendës-Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut në Shkup.

Funksionin e Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut e ushtroi nga viti 1996 deri në vitin 1999. Tani punon si avokat.