PROKURORORËT E MËPARSHËM PUBLIKË TË SHTETIT

PROKURORORËT E MËPARSHËM PUBLIKË TË SHTETIT

Prokurori i parë publik i Maqedonisë. Ka lindur në vitin 1916 në Veles. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd në vitin 1939. Përvoja e tij e gjerë e punës i përfshin detyrat e mëposhtme – Ndihmës i  Administratorit të besuar për punë të brendshme të ASNOM-it, hetues – prokuror gjyqësor ushtarak në Gjykatën … Read morePERO KOROBAR

Ka lindur në vitin 1912 në Resnjë. Ka diplomuar në Fakultetin e Veterinarisë në Zagreb. Gjatë vitit 1944 Miljovski u bë sekretar Këshillit Nismëtar për thirrjen e ASNOM-it. Ka marrë pjesë në Mbledhjen e Parë të ASNOM-it dhe u zgjodh anëtar i Presidiumit të ASNOM-it. Prokuror Publik i Republikës Popullore të u emërua më 1.05.1945. … Read moreKIRIL MILJOVSKI

Ka lindur në vitin 1914 në Koçanë. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd në vitin 1940. Ishte anëtar i ASNOM-it dhe organizator i KNÇ-së në Koçanë në vitin 1944. Në vitin 1945 u emërua Prokuror Publik i Qarkut dhe më pas Ndihmës i Prokurorit Publik të Republikës Popullore të Maqedonisë. Ishte edhe deputet … Read moreNIKOLLA VRAZHALLSKI

Ka lindur në vitin është 1920 në Negotinë. Ka diplomuar dhe ka doktoruar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd. Përvoja e tij e pasur e punës i përfshin detyrat e mëposhtme të punës: drejtor i filialit të “Tanjug”-ut për Maqedoninë, sekretari i Presidencës së Pushtetit Popullor, kryeshef i Departamentit për shtyp të Presidencës së Qeverisë … Read moreLAZAR MOJSOV

Ka lindur në vitin 1917 në Shtip. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd në vitin 1940. Në periudhën 1945/46 ishte Prokuror Publik i Qarkut për Qarkun e Tetovës, e më pas u emërua Prokuror Publik i Qarkut për Qarkun e Shtipit, ndërsa më vonë për Qarkun e Shkupit. Funksionin e Ndihmës-Prokurorit Publik e … Read moreDIMO KANTARXHISKI

Ka lindur në vitin 1915 në f. Galiçnik. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd në vitin 1939. Përvoja e tij e pasur e punës i përfshin detyrat e mëposhtme: Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut – Shkup (1946-1949), Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut – Gostivar (1950), Prokurorin Publik në Prokurorinë … Read moreJOVAN DUKOVSKI

Ka lindur në vitin 1918 në f. Bllatec të Koçanës. Në periudhën 1949-1954 e ushtron funksionin e Prokurorit Publik të Qarkut në Shtip, e më pas punoi në Prokurorinë Publike të Maqedonisë (1956-1960). Funksionin e Prokurorit Publik të Republikës Popullore të Maqedonisë e ushtroi nga viti 1960 deri në vitin 1967. Që nga themelimi i … Read morePANTA ILIEV

Ka lindur në vitin është 1917 në Shtip. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd.Prokuror Publik i Republikës Socialiste të Maqedonisë u emërua në vitin 1967 dhe në këtë funksion mbeti deri në vitin 1975, kur u zgjodh gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Socialiste të Maqedonisë.

Ka lindur në vitin është 1925 në Negotinë. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin 1963. Punoi në Prokurorinë Publike të Qarkut në Shtip (1950-1952), u zgjodh Prokuror Publik i Qarkut në Kavadar (1952-1955), Zëvendës-Prokuror Publik i Qarkut në Tetovë (1955-1957), ndërsa nga viti 1967 shërbeu si Zëvendës-Prokuror Publik i Republikës Socialiste … Read moreJORDAN JORDANOVSKI

Ka lindur në vitin është 1935 në Ohër. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin 1959. Në vitin 1967 u emërua Zëvendës-Prokuror Publik në Prokurorinë Publike Komunale të Ohrit, e më pas u emërua Prokuror Publik Komunal në Ohër (1969-1974), ndërsa më vonë edhe si Prokuror Publik i Qarkut në Prokurorinë Publike … Read moreJOVAN TËRPENOVSKI

Ka lindur në vitin është 1936 në f. Galiçnik. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin 1963. Në periudhën 1965-1969 shërbeu si Prokuror Publik Komunal në Prokurorinë Publike Komunale të Shkupit, ndërsa më vonë u emërua Zëvendës-Prokuror Publik i Qarkut në Prokurorinë Publike të Qarkut në Shkup (1970-1984), e më pas u … Read moreMARKO BUNDALEVSKI

Ka lindur në vitin 1949 në fshatin Dolnenci – Demir Hisar. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin në 1972. Në 1976 u emërua Zëvendës i Prokurorit Themelor Publik në Shkup, ndërsa në vitin 1984 u emërua Zëvendës-Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut në Shkup. Ka qenë Nënsekretar i Shërbimit të … Read moreSTEVAN PAVLESKI

Lindi në vitin 1952 në qytetin Xhorxhonov në Poloni. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup. Pas mbarimit të arsimit të lartë, për shumë vite punoi si gjyqtar hetues në Gjykatën Themelore Shkup-2. Në vitin 1999 u emërua Prokuror Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Këtë funksion e ushtroi deri në vitin 2002. … Read moreSTAVRE XHIKOV

Ka lindur në vitin 1950 në Manastir. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup në vitin 1978. Ka ushtruar shumë detyra publike në fushën e gjyqësisë, e ka qenë edhe kryetar i Gjykatës Themelore në Manastir. Në vitin 2003 u zgjodh Prokuror Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut nga Kuvendi i Republikës së … Read moreALEKSANDAR PËRÇEVSKI

Ka lindur në vitin 1960 në Veles. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup (1986), e më pas e ka dhënë edhe provimin e jurisprudencës. Nga viti 1989 deri në 1997 ka punuar si praktikant dhe bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Komunale – Shkup, e më pasi u bë Zëvendës-Prokuror në Prokurorinë Themelore Publike – … Read moreLJUPÇO SHVËRGOVSKI

Marko Zvërlevski lindi më 04.12.1960 në Dibër. Shkollimin fillor dhe të mesëm e mbaroi në Shkup. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë “Justiniani i Parë” në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, e më pas e ka dhënë edhe provimin e jurisprudencës. Ka ndjekur studimet pasdiplomike në fushën e së drejtës civile në Fakultetin … Read moreMARKO ZVËRLEVSKI

Liljana Spasoska e ushtroi funksionin e ushtruesit të detyrës së Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut prej 29.08.2017 deri më 25.12.2017. Ka lindur në Shkup në vitin 1954, ndërsa arsimin fillor dhe të mesëm e mbaroi po ashtu në Shkup. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup më 04.01.1977. Më 01.03.1977 filloi … Read moreLILJANA SPASOSKA