LJUPÇO SHVËRGOVSKI

LJUPÇO SHVËRGOVSKI

svrgovski

Ka lindur në vitin 1960 në Veles. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Shkup (1986), e më pas e ka dhënë edhe provimin e jurisprudencës.

Nga viti 1989 deri në 1997 ka punuar si praktikant dhe bashkëpunëtor profesional në Gjykatën Komunale – Shkup, e më pasi u bë Zëvendës-Prokuror në Prokurorinë Themelore Publike – Shkup, ku ishte i angazhuar në lëndë penale nga i gjithë juridiksioni i shkallës së parë i Prokurorisë Themelore të Publike – Shkup.

Ka marrë pjesë në disa seminare vendase dhe ndërkombëtare në fushën e të drejtës penale, krimit financiar dhe larjes së parave, për tregtinë me njerëz, ku ka qenë trajnues në fushën e mbrojtjes së të drejtave të njeriut – gjykimit të drejtë dhe gjykimit brenda një kohe të arsyeshme.

Prokuror Publik i Republikës së Maqedonisë së Veriut u emërua në vitin 2007, ku qëndroi deri në vitin 2013.

Tani punon si avokat.