PROKURORËT PUBLIKË NË PROKURORINË PUBLIKE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

PROKURORËT PUBLIKË NË PROKURORINË PUBLIKE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Liljana Spasovska

Ferat Elezi

Ismail Darlishta

Anita Topolova Isajlovska

Vlatko Georgievski

Dzelal Bajrami

Bashkim Besimi

Bogdan Lazarevski