PROKURORËT PUBLIKË NË PROKURORINË PUBLIKE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

PROKURORËT PUBLIKË NË PROKURORINË PUBLIKE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT

Anita Topolova Isajlovska

Bashkim Besimi

Bogdan Lazarevski

Ferat Elezi

Ismail Darlishta

Ljupco Kocevski

Sonja Simovska

Vlatko Georgievski

Xhelal Bajrami