ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Анита Тополова Исајловска

Башким Бесими

Бодан Лазаревски

Исмаил Дарлишта

Љупчо Коцевски

Соња Симовска

Ферат Елези

Џелал Бајрами