ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Анита Тополова Исајловска

Башким Бесими

Исмаил Дарлишта

Соња Симовска

Ферат Елези

Џелал Бајрами

Елвин Вели

Наталија Тасевска

Лиле Стефанова

Наум Паноски