ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ ВО ЈАВНОТО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Ферат Елези

Исмаил Дарлишта

Анита Тополова Исајловска

Влатко Георгиевски

Џелал Бајрами

Башким Бесими

Бодан Лазаревски

Соња Симовска

Љупчо Коцевски