Финансиски извештаи

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 1  Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 2 Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 3 Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 4

Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за 2022 година

Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за  2022 година – 1 сметка Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за 2022 година – 2 сметка