Финансиски извештаи

Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за 2022 година

Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за  2022 година – 1 сметка Годишна сметка на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија за 2022 година – 2 сметка