Огласи

РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ПО СПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЈУ ЗА ОГЛАС 1/2022

РАНГ ЛИСТА ПО СПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЈУ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО ГОСТИВАР РАНГ ЛИСТА ПО СПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЈУ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО СКОПЈЕ РАНГ ЛИСТА ПО СПРОВЕДЕНО ИНТЕРВЈУ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО ШТИП  

РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ПО СПРОВЕДЕН ПИСМЕН ИСПИТ ЗА ОГЛАС 1/2022

РАНГ ЛИСТА ПО СПРОВЕДЕН ПИСМЕН ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО ГОСТИВАР РАНГ ЛИСТА ПО СПРОВЕДЕН ПИСМЕН ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО СКОПЈЕ РАНГ ЛИСТА ПО СПРОВЕДЕН ПИСМЕН ИСПИТ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА РАБОТНИ МЕСТА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО ШТИП

РАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ПО ИЗВРШЕНА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ОГЛАС 1/2022

РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗВРШЕНА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО БИТОЛА РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗВРШЕНА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО ГОСТИВАР КОРЕКЦИЈА – РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗВРШЕНА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ВЈО СКОПЈЕ РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗВРШЕНА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ВО ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА НА ПОДРАЧЈЕТО … ПовеќеРАНГ ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ПО ИЗВРШЕНА АДМИНИСТРАТИВНА СЕЛЕКЦИЈА ЗА ОГЛАС 1/2022