Огласи

Јавен оглас 4/2021

Одлука за избор ОЈО Гостивар Одлука за неизбор ЈОРСМ Одлука за избор ВЈО Битола Одлука за избор ВЈО Гостивар 1 Oдлука за избор ВЈО Гостивар 2 Одлука за неизбор ВЈО Гостивар Одлука за избор ВЈО Скопје Одлука за неизбор ОЈО ГОКК Одлука за избор ОЈО Гевгелија Одлука за неизбор OJO Гостивар Одлука за неизбор ОЈО … ПовеќеЈавен оглас 4/2021

Јавен оглас 1/2020

Одлука за избор во ВЈО Битола Одлука за избор во ОЈО Битола Одлука за неизбор во ОЈО Тетово2 Одлука за неизбор во ОЈО Тетово Одлука за неизбор во ОЈО Ресен Одлука за неизбор во ОЈО Струга Одлука за избор во ОЈО Кичево Одлука за избор во ОЈО Кавадарци Одлука за избор во ОЈО Штип Одлука … ПовеќеЈавен оглас 1/2020

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Република Северна Македонија, Сојузна Република Германија и Република Хрватска, претставена од Јавното обвинителство, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Министерството за правда на Република Хрватска. Проектот бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant) за период … ПовеќеТвининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Република Северна Македонија, Сојузна Република Германија и Република Хрватска, претставена од Јавното обвинителство, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Министерството за правда на Република Хрватска. Проектот бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant) во времетраење од … ПовеќеТвининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant)

Јавен оглас 2/2020

ОБЈАВА НА ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 УРЕДНИ КАНДИДАТИ ПО ОГЛАС 2/2020 НЕУРЕДНИ КАНДИДАТИ ПО ОГЛАС 2/2020 ОДЛУКА ЗА НЕВРШЕЊЕ НА ИЗБОР НА РАБОТНИК ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020 ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА РАБОТНИК ПО ЈАВЕН ОГЛАС 2/2020