Огласи

Јавен оглас 6/2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ ДО КАНДИДАТИТЕ за спроведување испит Листа на неуредни кандидати за ОЈО на подрачје на ВЈО Штип и ВЈО Битола 6 – 2021 Листа на административна селекција и бодирање на ОЈО и ВЈО Штип и Битола од јавен оглас 6-2021 со корекција Листа на неуредни кандидати за ОЈО на подрачје на ВЈО Скопје и ВЈО … ПовеќеЈавен оглас 6/2021

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Република Северна Македонија, Сојузна Република Германија и Република Хрватска, претставена од Јавното обвинителство, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Министерството за правда на Република Хрватска. Проектот бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant) за период … ПовеќеТвининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара Јазичен асистент на постојаниот твининг советник (RTA Language Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant)

Твининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” е заеднички проект помеѓу земјата корисничка, Република Северна Македонија, Сојузна Република Германија и Република Хрватска, претставена од Јавното обвинителство, Германската фондација за меѓународна правна соработка (ИРЗ) и Министерството за правда на Република Хрватска. Проектот бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant) во времетраење од … ПовеќеТвининг проектот „Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар” бара административен асистент на Постојаниот твининг советник (RTA Assistant)