Меморандуми за соработка

Меморандум за соработка во областа на односите со јавноста меѓу јавните обвинителства од регионот

Македонска верзија – ЈО Регионален Меморандум за соработка односи со јавноста (МАК) Англиска верзија – PPO Regional Memorandum for cooperation public relations (ENG)