Меморандуми за соработка

Работен договор за соработка меѓу Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Европското јавно обвинителство

ТЕКСТ НА ДОГОВОРОТ