Меморандуми за соработка

Меморандум за соработка и зајакнување на меѓуинституционалната комуникација на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Државниот завод за ревизија

ТЕКСТ НА МЕМОРАНДУМОТ