BORO DOGANXHISKI

BORO DOGANXHISKI

dogandziskiKa lindur në vitin është 1917 në Shtip. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd.Prokuror Publik i Republikës Socialiste të Maqedonisë u emërua në vitin 1967 dhe në këtë funksion mbeti deri në vitin 1975, kur u zgjodh gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Republikës Socialiste të Maqedonisë.