Боро Доганџиски

Боро Доганџиски

dogandziskiРоден е 1917 година во Штип. Дипломирал на Правниот факултет во Белград.

За Јавен обвинител на Социјалистичка Република Македонија е именуван 1967 година и на оваа функција останува до 1975 година кога е избран за судија на Уставниот суд на Социјалистичка Република Македонија.