PANTA ILIEV

PANTA ILIEV

8-245x300Ka lindur në vitin 1918 në f. Bllatec të Koçanës.

Në periudhën 1949-1954 e ushtron funksionin e Prokurorit Publik të Qarkut në Shtip, e më pas punoi në Prokurorinë Publike të Maqedonisë (1956-1960).

Funksionin e Prokurorit Publik të Republikës Popullore të Maqedonisë e ushtroi nga viti 1960 deri në vitin 1967. Që nga themelimi i Gjykatës së Punës së Bashkuar ka punuar si gjyqtar.