JOVAN DUKOVSKI

JOVAN DUKOVSKI

7-243x300Ka lindur në vitin 1915 në f. Galiçnik. Ka diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd në vitin 1939.

Përvoja e tij e pasur e punës i përfshin detyrat e mëposhtme: Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut – Shkup (1946-1949), Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Qarkut – Gostivar (1950), Prokurorin Publik në Prokurorinë Publike të Qytetit dhe Qarkut – Shkup (1951), kryetar i Gjykatës së Qarkut – Gostivar (1952), Prokuror Publik në Prokurorinë Publike të Republikës Popullore të Maqedonisë (1952-1954).

Funksionin e Prokurorit Publik të Republikës Popullore të Maqedonisë e ushtroi nga viti 1954 deri në vitin 1960, e më pas u zgjodh gjyqtar në Gjykatën Supreme të Republikës Popullore të Maqedonisë (1960/3) dhe gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Maqedonisë (1963-1971).