Prokuroria e Lartë Publike Gostivar

Prokuroria e Lartë Publike Gostivar

Prokuroria e Lartë Publike Gostivar është themeluar në vitin 2007 me Ligjin për Prokurorinë Publike, si rezultat i nevojës për ta ndjekur organizimin e gjykatës. Në kompetencë të PLP Gostivar është mbikëqyrja e punës së PThP Tetovë, PThP Gostivar, PThP Kërçovë dhe PThP Dibër. Për punën e saj është përgjegjëse para Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili e mbikëqyr punën e kësaj prokurorie, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Islam Abazi

 

Nuhi Jusufi

Ljupcho Kocevski

Faik Arslani

Vjolca Elmazi

Zoran Dimoski

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Zhivko Brajkoski nr.1, 1230 Gostivar

Telefoni: +389 042 271 099

Faksi: +389 042-271-099 lokali 102