Prokuroria e Lartë Publike Manastir

Prokuroria e Lartë Publike Manastir

Prokuroria e Lartë Publike Manastir u themelua në vitin 1945 si Prokurori Publike e Qarkut – Manastir. Prokuroria e Lartë Publike Manastir funksionin për rajonin e Gjykatës së Apelit në Manastir, me juridiksion për mbikëqyrjen e punës së PThP Manastir, PThP Prilep, PThP Ohër, PThP Strugë dhe PThP Resnjë. Për punën e saj është përgjegjëse para Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili e mbikëqyr punën e kësaj prokurorie, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Zora Sotirova

Dimche Pazheski

Irina Trajkoska Strezoski

Peco Veziroski

Lena Sekulovska

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

 Adresa: Bulevardi “1 maji” p.n., 7000 Manastir

                Telefoni: +389 047 239 368

             Faksi: +389 047 242 882