Prokuroria e Lartë Publike Shkup

Prokuroria e Lartë Publike Shkup

Prokuroria e Lartë Publike Shtip është themeluar vitin 1946. Prokuroria e Lartë Publike Shtip funksionin për rajonin e Gjykatës së Apelit në Shtip, me juridiksion për mbikëqyrjen e punës së PThP Shtip, PThP Strumicë, PThP Koçanë, PThP Dellçevë, PThP Berovë, PThP Radovish dhe PThP Sveti Nikole. Për punën e saj është përgjegjëse para Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili e mbikëqyr punën e kësaj prokurorie, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Mustafa Hajrulahi

Natalija Tasevska

Momir Marichikj

Shabani Bari

Valentina Stojanovska

Azis Shekiri

Elvin Veli

Sonja Simovska

Elizabeta Ristevska

Diljaver Bekteshi

Jovan Cvetanovski

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Kej Dimitar Vllahov p.n., 1000 Shkup

Telefoni: +389   02 32 19 840

Telefoni i arkivit: +389  02 32 19 840 lokali 1501

  Faksi: +389   02 32 30 651