Prokuroria e Lartë Publike Shtip

Prokuroria e Lartë Publike Shtip

Prokuroria e Lartë Publike Shtip është themeluar vitin 1946. Prokuroria e Lartë Publike Shtip funksionin për rajonin e Gjykatës së Apelit në Shtip, me juridiksion për mbikëqyrjen e punës së PThP Shtip, PThP Strumicë, PThP Koçanë, PThP Dellçevë, PThP Berovë, PThP Radovish dhe PThP Sveti Nikole. Për punën e saj është përgjegjëse para Prokurorit Publik të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili e mbikëqyr punën e kësaj prokurorie, si dhe para Këshillit të Prokurorëve Publikë.

Dokumentet

Komunikati

Kontakti

Adresa: Gjen. Mihajllo Apostolski nr.18, 2000 Shtip

Telefoni: +389 032 391 024

Faksi: +389  032 391 033; 032 393 455