Соопштение

Скопје, 29 Октомври 2018

Во врска со објавите во дел од медиумите за денешното рочиште во судскиот процес против 12 лица за Несовесно работење во службата во случајот со лекувањето на Тамара Димовска, а во кои се наведува ставот на одбраната дека рочиштето се одлага по вина на обвинителството, јавното обвинителство ја информира јавноста дека единствена причина за одлагањето е ненамерен технички пропуст од страна на овластениот преведувач на дел од документите.

Имено, преведувачот на дел од документите ставил печат на овластен преведувач од српски, наместо од хрватски јазик. Треба да се нагласи дека се работи за лице кое е овластено за превод од двата јазици.

Во интерес на ефикасност на постапката, надлежниот јавен обвинител понуди уште на самото рочиште да достави решение за овластувањето на преведувачот да преведува и од хрватски јазик, но сепак расправата беше одложена.

Јавното обвинителство нагласува дека се залага за ефикасно и ефективно спроведување на оваа постапка без одложување.

115 total views, 2 views today