Проекти

Твининг проект – Градење на институционалниот капацитет на истражниот центар

Проектот е финансиран од Европската унија со буџет од еден милион евра. Периодот на спроведување на проектот е 24 месеци (11 мај 2019 – 10 мај 2021). По неколку месечниот прекин во текот на 2020 година, поради вирусот Ковид – 19 и пропишаните мерки за заштита, проектот продолжи со својата работа од 01.01.2021 година во Република Северна Македонија. Поради тоа периодот на времетраење на проектот е продолжен за времето на траење на прекинот, заклучно до 31.12.2021 година.

ЗА ПОВЕЌЕ ИНФОРМАЦИИ ЗА ТВИНИНГ ПРОЕКТОТ:

Информации за проектот

Information for TWINING project