Финансиски извештаи

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година

Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 1  Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 2 Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 3 Годишна сметка на Основното јавно обвинителство Штип за 2022 година – 4