Анализи, Настани

АНАЛИЗА – Постапки за кривично дело „Злоупотреба на лични податоци“

ПОМАЛКУ ПОДНЕСЕНИ ПРИЈАВИ, ПОВЕЌЕ ОБВИНЕНИЈА  СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ПОСТАПКИ ЗА КРИВИЧНО ДЕЛО „ЗЛОУПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ“ ВО 2022 И 2023 ГОДИНА