Фото

Бугарскиот главен јавен обвинител во посета на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАСТАНОТ