Други документи, Соопштенија

Информација за предмети во основните јавни обвинителства по член 205 или 206 од КЗ

Збирна информација за предмети во основните јавни обвинителства по член 205 или 206 од Кривичниот законик, како и по пријави за непочитување на мерки за спречување или сузбивање на опасна заразна болест – коронавирус COVID 19.

Датум на ажурирање на податоците:  22.07.2020 година

ИНФОРМАЦИЈА АЖУРИРАНА ДО 22.07.2020 ГОДИНА