Соопштенија

Осомничено едно лице за уништување на заштитениот појас на Охридското Eзеро

Основното јавно обвинителство Струга отвори предмет против едно лице поради постоење основано сомнение дека сторило кривични дела  – Узурпација на недвижност од член 225 и Оштетување или уништување на добра под привремена заштита или културно наследство или природни реткости од член 264 од Кривичниот законик.
Осомничениот во повеќе наврати, започнувајќи од август минатата година, ангажирал лица да вршат ископ, тампонирање со земја и други материјали на крајбрежјето на Охридското Eзеро, со што извршил узурпација на природното езеро и уништување на добра и природна реткост. Осомничениот спротивно на Законот за заштита на природата преку спомнатите активности преземени во појасот на трски и крајбрежјето, ја зголемувал земјишната површина и го  уништувал заштитениот појас трски и Охридското Eзеро кои претставуваат живеалишта за ендемични видови. Имено, Охридското Eзеро е класифицирано како споменик на природата, а согласно законите, во нeговата непосредна близина не се дозволени активности кои ги загрозуваат неговите обележја и вредности.
По отворањето на предметот против осомничениот во август 2018 година, надлежниот јавен обвинител презеде дејствија во насока на утврдување на фактите. Констатирано е дека активностите кои ги презел осомничениот се вршени на земјиште во сопственост на Република Северна Македонија и дека за истите тој не поседува соодветни дозволи.
Основното јавно обвинителство Струга во континуитет презема дејствија за целосно расчистување на кривично правниот настан.