Настани, Соопштенија

Потпишан Меморандум за соработка меѓу Јавното обвинителство на Република Северна Македонија и Државната комисија за спречување на корупцијата

Јавниот обвинител на Република Северна Македонија Љубомир Јовески и претседателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска потпишаа Меморандум за соработка меѓу двете институции.

Целта на Меморандумот е да се  унапреди и зајакне соработката меѓу двете институции за работи од заеднички интерес поврзани со законски утврдените надлежности.

Со Меморандумот се превдидува зајакнување на соработката преку навремена, непосредна и заемна комуникација која ќе обезбеди размена на суштествени податоци и информации, поврзани со наоди содржани во предметите по кои постапува Државната комисија за спречување на корупцијата, а за кои се доставува иницијатива за поведување постапка за кривично гонење до надлежно јавно обвинителство како и преку подготовка на заеднички проекти за унапредување на меѓуинституционалната соработка.

Со Меморандумот е предвидено двете институции да номинираат лица задолжени за меѓусебна ефикасна и ефективна комуникација.

На чинот на потпишување на Меморандумот обострано беше изразено задоволството од попишувањето на Меморандумот со надеж дека ќе придонесе за интензивирање на соработката, а во насока на остварување на заедничката цел односно поефикасна борба со корупцијата во Република Северна Македонија.