Соопштенија

Соопштение

По поднесен обвинителен акт од страна на Основното јавно обвинителство  Скопје, Основниот суд Скопје 1 Скопје денеска донесе пресуда за лицето С.М., и го огласи за виновно за сторено кривично дело –  Примање награда за противзаконито влијание од чл.359 ст.7 во врска со ст.2 од Кривичниот законик.

Откако и обвинетиот го призна делото, Судот ги прифати аргументите изнесени во обвинителниот акт,  и на лицето му изрече затворска казна во траење од шест месеци.

Надлежен јавен обвинител очекува да ја добие пресудата по што ќе ја разгледа и ќе донесе одлука дали ќе поднесе жалба по однос на времетраењето на изречената санкција.

Лицето беше обвинето дека на 27.02.2018 година, во службените простории на општина Шуто Оризари, како возач вработен во Одделението за правни работи, Сектор за правни работи, административни работи и локален економски развој во Општината, со искористување на своето претпоставено влијание на друг начин, влијаел врз сведок, вработен како администратор во Одделението за урбанизам при општина Шуто Оризари задолжен за изготвување документи во постапка за легализација на бесправно изградени објекти, да изврши службено дејствие што не би смеело да се изврши – изготвување на целокупната документација за утврдување правен статус на бесправно изграден објект – куќа, изградена во јуни 2017 година.

Ваквото дејство било спротивно на условите во Законот за постапување со бесправно изградени објекти, со кои под статусот на легализирање на бесправно изграден објект подлежат објектите изградени пред донесување на законот кој стапил на сила на 03.03.2011 година.

За услугата обвинетиот примил награда од оштетено лице, на кое му се претставил како секретар во Општината, во износ од 1.000 евра, во денарска противвредност.

Преостанатиот дел од 1.500 евра обвинетиот требало да го прими по изготвувањето на решението за легализација на објектот.

Оштетениот се посомневал во законитоста на постапката и настанот го пријавил во полиција. На 27.02.2018 година, по приемот на документите неопходни за легализација, оштетениот на обвинетиот, по негово изрично барање, му предал 1.000 евра во банкноти кои биле претходно криминалистичко-технички обработени. При извршен личен преглед од страна на овластени полициски службеници обележаните банкноти му биле пронајдени и одземени.

На обвинетото лице првично во текот на постапката му беше изречена мерка притвор, која со одлука на Апелациониот суд Скопје по жалба на обвинетиот беше заменета со хипотекарна гаранција со недвижен имот во вредност од 197.104 евра, како и мерки на претпазливост.