Закон за јавното обвинителство

Скопје, 08 Март 2016

„Службен весник на РМ“ бр.150 од 12.12.2007

Изменување на Законот за јавното обвинителство:

„Службен весник на РМ“ бр.111 од  03.09.2008

2,221 total views, 1 views today