КОНКУРСИ

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на кандидати за судија на Република Македонија во Европскиот суд за човекови права

Врз основа на Одлуката за основање на Комисија за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права бр. 42-1963/1 од 23.02.2016, а во врска со член 22 од Европската конвенција за човекови права, Комисијата за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права, … Повеќе