Финансиски извештај за 2017 година на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција

Завршна сметка за 2017 година на ОЈО ГОКК